AUSS TEAM

Check EmailComment
AUSS Support / Facebook / Click Me!

Đăng ký mới
Chức năng

WEBSITE

Hệ thống
 • Làm tin tức
 • Sức khỏe
 • Truyện tranh
 • Reup
Chức năng
 • Thêm link ảnh trực tiếp khi tạo tin
 • Lấy nhanh nội dung CSS từ Link website
 • Tự tách nội dung sau dấu Chấm(.)
 • Chọn chủ đề(bản nhạc) nền ngay lúc tạo tin
 • Kiểm tra việc tách câu nhanh chóng, đơn giản
 • Nhiều Voice chất lượng, miễn phí
 • Hỗ trợ MC ảo
 • Chất lượng Video đầu ra luôn đẹp, tốt nhất, nhiều hiệu ứng.
 • Tool upload hỗ trợ tự động chèn quảng cáo vào video trên 10 phút
 • Luôn cập nhật theo yêu cầu